සරණ මංගල සේවය හා සරණ ජ්‍යොතිෂ සේවය

Published on by swliyanage

සරණ මංගල සේවයට පිවිසුන ඔබ ඉතා ආද‍රයෙන් පිළිගනුමු

ඔබ තවමත් අවිවාහකද?එසේනම් අප හා සම්බන්ද වී ඔබගේ සහකරු/
සහකාරි තෝරා ගන්න.අපගේ මංගල යෝජනා පිටුවට පිවිස ඔබට ගැලපෙන සහකරු/සහකාරිය අපට දන්වන්න. වැඩි විස්තර සදහා පිවිසෙන්න http://saranaastrology.orgfree.com

සරණ මංගල සේවය

අපගේ සේවය ලබා යුග දිවියට පැමිණ සැමට සාර්ථක යුග දිවියක් ගෙවීමට ශක්තිය ධෛර්‍යය ලැබේවා.
මේ වන විට අප ආයතනයට මංගල යෝජනා විශාල ප්‍රමාණයක් ලැබී ඇති අතර ඔබ සොයන මනාලිය/ මනාලයා ඒ අතර සිටිය හැක. එබැවින් අපගේ සාමාජිකත්වය හැකි ඉක්මනින් ලබා ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටිමි .සාමාජිකත්වය ලබා ගැනීමට විස්තර පහලින් ඇත.
මේ වන විටත් අපගේ සාමාජිකත්වය ලබා ඇති අයගේ පොරොන්දම් හා ඔබ ලබා දුන් විස්තර වලට ගැලපෙන අය තෝරා විමසීම් වලට යොමු කරඇත.(අප ලබාදෙන තොරතුරු වලට සොයා බැලිය යුත්තේ ඔබ විසින්ය.)
විමසීම් කටයුතු අවසන් ඒවායින් ඔබට ගැලපෙන ඒවා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග සදහා ඔබට යොමු කර ඇත. අපට ලැබෙන මංගල යෝජනා වලින් සමහර ඒවා අප ආයතනයේ ලියාපදිංචි කපු මහතුන්ට භාර දී ඇත.(හදහන් නොගැලපෙන ඒවා සහ විමසීම් වලදී අකමැති ඒවා) හැකි ඉක්මනින් ඒවාට පිළිතුරු ඔබට ලබා දෙනු ඇත.
මේ සියල්ල ඉතා වගකීම් සහිතව හා විශ්වස වන්ත ලෙස ඔබගේ ගෞරවය ආරක්ෂා වන පරිදි අපගේ සේවය ඔබට ලබා දෙන අතර මේ සියළු දේට ඔබගෙන් අමතර මුදල් ලබා නොගනී.ඔබ ලබා දුන් තොරතුරු සත්‍ය තොරතුරු යැයි අප විශ්වාස කරන අතර විවාහ යෝජනාව ස්තිර වූ පසු පහත අයදුම්පතින් ගිවිස ගත් මුදල් අපට ලබා දීමට කාරුණික වන්න.
මෙය මුදල් ඉපයීමේ ව්‍යාපාරයක් ලෙස නොව සේවාවක් ලෙස අප පවත්වා ගෙන යනු ලබයි.එබැවින් විශ්වාස වන්තව අප හා එක්වීමට ඔබ සැමට ආරාධනා.......ස්තූතියි
පාඨශාලාචාර්ය, ජ්‍යොතිර්වේදී එස්.ඩබ්.ලියනගේ (වැඩි විස්තර පහතින්ඇත.)


මෙම මංගල සේවයේ ලියා පදිංචි වීම සදහා


තාවකාලික ලියාපදිංචි වීම
1. ඔබගේ ජායාරූපයක් සහිතව සියළු විස්තර සදහන් කර swliyanage@gmail.com වෙත email එකක් එවන්න.(ඔබ බලාපොරොත්තු වන අයගේ විස්තර ඇතුලත් විය යුතුයි.)
ස්ථිර ලියාපදිංචි වීම -
පහත සදහන් ඉල්ලුම් පත සම්පූර්ණ කර ලියා පදිංචි ගාස්තු වශයෙන් රු, 1500 ක මනිඕඩරයක් සමග(මුදල් ගෙවන කාර්යාලය මාතර හා ලබන අයලෙස එස්.ඩබ්.ලියනගේ නම සදහන් කර) ලියා පදින්චි තැපෑලෙන් අපගේ ලිපිනයට එවන්න. අපගේ සේවය අවශ්‍ය නොමැති නම් ඔබ එවූ මුදලින් රු.1000 ක් ආපසු ගෙවනු ලැබේ.පොරොන්දම් පරීක්ෂාව නොමිලේ සිදු කරන අතර කොපමන පොරොන්දම් පරීක්ෂා කළත් අමතර කිසිදු මුදලක් අය කරනු නොලැබේ
ලියා පදිංචි නොවන අයට -.

ලියා පදිංචි නොවන ඔබටත් අපගේ සේවය ලබා ගත හැකිය.සාමාජික නොවන ඔබද පහත අයදුම් පත පුරවා හදහන් පිට පතක් හා ඔබගේ ජායා රූපයක් අප වෙත එවිය යුතු අතර ඔවුන්ට අප ආයතනය මගින් කරන පොරොන්දම් ගැල පීම සිදු කරනු නොලැබේ. අප ආයතනයට ලැබෙන මංගල දැන්වීම් වලින ඔබ සොයන සුදුසුකම් සපුරන අයගේ පෞද්ගලික විස්තර හා හදහන් පිටපත් ඔබ වෙත යොමු කරන අතර ඔබ විසින් ඒවා ගැලපේදැයි පරීක්ෂා කර අප වෙත දැනුම් දිය යුතුය.


සරණ මංගල සේවය හා එක්වන ඔබට ලැබෙන ප්‍රථිලාබ
සාමාජිකත්වය ලබා ගන්නා අයට -
අපට ලැබෙන මංගල යෝජනා අතරින් ඔබට ගැලපෙන යෝජනා තෝරා අප ආයතනය විසින්ම හදහන් ගැලපීම සිදු කරනු ලැබේ. ඔබට හරියන එකක් ලැබෙන තෙක්ම එසේ කරනු ලැබේ(සාමාජික මුදලට අමතරව වෙන කිසිදු මුදලක් අය කරනු නොලැබේ)
මීට අමතරව ඔබ විසින් ලබා දෙන වෙනත් හදහන් දෙකක් සදහා නොමිලේ පොරොන්දම් පරීක්ෂාව සිදු කර දෙනු ලැබේ.
සාමාජිකත්වය ලබා නොගන්නා අයට -
හදහන් පරීක්ෂාව මෙම ආයතනය මගින් සිදු කරනු නොලැබේ.ඔබට ගැල පෙන මංගල යොජනා ඔබට යොමු කරන අතර ඔබ විසින් ඒවායේ සුදුසුකම් පරීක්ෂා කළ යුතුය.අප ආයතනය හරහා විවාහයක් සිදුවන්නේ නම් පහත ඉල්ලුම් පතෙන් ගිවිස ගත් මුදල විවාහය සිදු කිරීමට අපට ගෙවිය යුතුය.


සරණ මංගල සේවයේ ලියාපදිංචි වීම සදහා
අයදුම් පත
1. 1. විවාහ අපේක්ෂකගේ සම්පූර්ණ නම :-
2. ස්ත්‍රී/පුරුෂ භාවය :-
3. උපන් දිනය :-
4. ස්ථිර ලිපිනය :-
5. දුරකථන අංකය :-
6. රැකියාව :-
7.මාසික ආදායම(වත්කම්) :-
8.විද්යුත් ලිපිනය :-
9. හැදුනුම් පත් අංකය :-
10. මව/ පියා /සහෝදර/සහෝදරියන්
මවගේ නම............................................... රැකියාව......................වයස........................
පියාගේ නම..............................................රැකියාව.......................වයස.......................
සහෝදරයන්ගේ නම්.................................රැකියාව...................විවාහකද..................
..................................................................................................
සහෝදරියන් ගේ නම්...................................රැකියාව..................විවාහකද....................
..................................................................................................

2. ඔබ බලා පොරොත්තු වන සහකරු/ සහකාරිය පිළිබද විස්තර
1. රැකියාවක් කරන/නොකරන/ව්‍යාපාරික අයකුද :-
2. වත්කම් (ලග ඇති හෝ ලබා දෙන) :-
3. නිවසක් ඇත/නැත :-
4. කුලය බලා පොරොත්තු වේ/නොවේ :-
5. එසේනම් බලා පොරොත්තු වන කුලය :-
6. ආගම :-..................... ජාතිය :-..........................
7. විවාහ අපේක්ෂිතයා බලා පොරොත්තු වන ප්‍රදේශය :-
පලාත............................ දිස්ත්‍රීක්කය..................... වෙනත්...................

8. වෙනත් සදහන් කළ යුතු දේවල් ඇත්නම් :-
3. සරණ මංගල සේවය මගින් ඔබගේ විවාහය සිදු වන්නේනම් ඔබට සරණ මංගල සේවයට ගෙවිය හැකි මුදල රු.............................. කි.(අකුරෙන්.......................................................................)
4. එම මුදල ගෙවන ආකාරය ...................................................................................


ඉහත ගිවිස ගත් ආකාරයට මුදල් ලබා දීමට මා පොරොන්දු වෙමි.
....................................
හදහන් පිටපතක් හා පැහැදිලි සම්පූර්ණ ජායා රූපයක් එවීම අනිවාර්ය වේ.

කරුණාකර ප්‍රමාදය වලක්වා ගැනීමට හැකි තාක් සත්‍ය තෙරතුරුම අපට ලබා දීමට කාරුණික වන්න.ඔබ අසත්‍ය තොරතුරු සැපයීම නිසාඔබ ගැන තොරතුරු විමසීම් වලදී ප්‍රතික්ෂේප වන අවස්තා බොහෝ ඇත. එසේ ප්‍රතික්ෂේප වීමේ වගකීම හා අසත්ත්‍ය තෙරතුරු සැපයීමෙන් වන ප්‍රමාදයට අප ආයතනය වගකීම බාර නොගන්නා බව දන්වා සිටිමි.
අපගේ සේවය ලබා ගන්නා අයට පොරොන්දම් පරීක්ෂාව හා නැකැත් සෑදීම සදහා මුදල් අය කරනු නොලැබේ.
අපගේ ලිපිනය :-
පාඨශාලාචාර්ය්‍ය
ජ්‍යොතිර්වේදී
එස්.ඩබ්.ලියනගේ
සරණ ජ්‍යොතිෂ/ මංගල සේවය
පාසල් මාවත
මිරිස්වත්ත
කිතලගම බටහිර
තිහගොඩ
0714438654

සරණ මංගල සේවය හා සරණ ජ්‍යොතිෂ සේවය

මනාලයන්

1973 - දකුනේ බොදු ගොවි කථිකාචාර්ය මොහු සොයනුයේ උගත් රැකියාවක් කරන ලස්සන අයෙකි.(S/M/D/475/8)

1986 -ගාල්ල බොදු සිංහල පොලිස් පරීක්ෂක මොහු සොයනුයේ රූමත් සහකාරියකි (Ks/D/B/501/6)

1985 - මාතර බොදු ගොවි බන්දනාගාර නියාමක මොහු සොයනුයේ රැකියාවක් ඇති සහකාරියකි (D/N/B/472/8)

1980 -ගාල්ල බොදු ගොවි මුද්‍රන ආයතනයක් අයිති නිවසක් වාහන හිමි මොහු සොයනුයේ උපාධිදාරී රජයේ රැකියාවක් ඇති රූමත් සහකාරියකි. (ks/D/B/501/5)

1980 - දික්වැල්ල බොදු දුරාව පරිගණක කාර්මික ශිල්පී මොහු සොයනුයේ රැකියාවක් ඇති සහකාරියකි.(K/D/B/472/7)

1982 - බෙලිඅත්තේ බොදු ගොවි දැනට ද. කොරියාවේ සෙවයේ නියුතු ලගදී ලංකාවට පැමිනීමට නියමිත මොහු සෙයනුයේ රැකියාවක් ඇති ලස්සන සහකාරියකි.(K/D/B/470/6)

1977 - දකුනේ රෝහලක වෛද්‍ය අධිකාරී මොහු සොයනුයේ රැකියාවක් ඇති/නැති රූමත් සහකාරියකි.(D/N/B/482/8)

1977 - හක්මන බොදු ගොවි ගුරුවරයකු වන මොහු සොයනුයේ ස්ථිර රැකියාවක් ඇති සහකාරියකි. (D/N/B/480/7 )

1968 - මාතර බොදු සිංහල දැව සන්ස්ථාවේ වැඩබිම් පරීක්ෂක මෙහු සොයනුයේ ස්ථිර රැකියාව ඇති ලස්සන සහකාරියකි. (D/N/B/488/6)

1984 -ඇලපිටිය බොදු ගොවි ව්‍යාපාරික දේපල වාහන හිමි මොහු සොයනුයේ දේපල හිමි රූමත් සහකාරියකි (D/N/B/486/5)

1981 -ගාල්ල බොදු ගොවි කාර්මික අන්ශයේ රැකියාව කරන මොහුට ගේ දොර ඉඩම් හිමිය. මොහු සොයනුයේ රැකියව කරන /නොකරන ආදායම් මාර්ගයක් සලසාගත හැකි සහකාරියකි.(D/N/B/485/4)

1984 -මාතර බොදු ගොවි ගාමන්ට් පැක්ටරි මැනේජර් මොහු සොයනුයේ රැකියාවැති (හෙද,ගුරු) රූමත් සහකාරියකි.(K/D/M/470/5)

1985 - දික්වැල්ල බෙදු දේව බන්දනාගාර නියාමක මොහු සොයනුයේ රැකියාවක් කරන(ගුරුවරියක් නම් වඩාත් හෙදයි) අයෙකි.(K/D/M/470/4)

1979 - පෑලියගොඩ බොදු ගෙවි කාර්මික අංශයේ රැකියාවැති මොහු සොයනුයේ රැකියාවැති හෝ ස්ථිර ආදයම් මාර්ගයක් ඇති නැවතීමටහැකි සහකාරියකි.(N/A/C/148/2)

1979 - බොදු රජක(නාමික) මාතර කොළඹ තමාගේම ව්‍යාපාරයක් කරනමොහුට ‍මාතර ගේ දොර කුඹුරු ඉඩම් ඇත.රැකියාවක් කරන මාතර පදිංචි වීමට කැමති සහකාරියක් සෙයයි.බේද නොසැලකේ.(D/N/M/242/1)

1987 -රාගම බොදු ගොවි උසස් ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ රැකියාක් කරන මෙහුට වාහනයක් හා දෙමහල් නිවසක් හ තවත් නිවසක් ඇත. මොහු සොයනුයේ ඉතා ලස්සන ,පැහැපත් දේපල ඇති චරිතවත් අයෙකි.ව්‍යාපාරයක් කිරීමට ඉඩ ඇති ස්ථානයක් හෝව්‍යාපාරයක් කරන අයෙකු වුවද කම් නැත.(D/N/C/342/2)

1986 - දෙනියාය බොදු ගොවි මගී ප්‍රවාහන බස් තේ ඉඩම් හා ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය වෙලද සැලක් හා ඉඩකඩමි නවීන නිවාසයක් මොහුට හිමිය සොයනු ලබන්නේ රැකියාවක් නොකරන උගත් දයාද සහිත සහකාරියකි. (D/G/B/275/ 76)

1987 - සූරියවැව බොදු ගොවි වාහන කීපයක් කඩ කාමර කීපයක් හිමි ව්‍යාපාරික මොහුට රැකියාවක් නොකරන උගත් සහකාරියක් සොයයි. (S/G/B/275/62)

1977 - බොදු ගොවි හක්මන ව්‍යාපාරික මොහුට නවීන නිවසක් වාහන කීපයක් හිමිය.ගේ දොර වැඩ දන්නා රූමත් සිහින් සිරුරැති කාන්තාවක් සොයයි (කුල බේදනාසැලකේ)
මොහු සිංහ ලග්නය මිතුන නවාංශකයේ දෙන නැකත 1පාදය වේ.
ග්‍රහ පිහිටීම කු - සිංහ
ශ - ක
ච,රා - ධ
ගු - මී
බු - මෙි
ර -වෘෂ
ශු,කේ -මි (B/G/B /M/139/5)

1983-බොදු ගොවි අගනුවර පදිංචි ව්‍යාපාර ක්ෂේස්ත්‍රසේ සිටින මොහුට ගෘහ පාලනය මැනවින් දන්නා
රූමත් කාන්තාවක් සොයයි.වාහන නිවාස හිමියි. දෑවැද්ද නොපතයි
මොහු සිංහ ලග්නයේ ධනු නවාංශකයේ සියාවස නැකතේ 1පාදයයි.
ග්‍රහ පිහටීම ශ,රා - තුලා
බු,ශු - ධනු
ර, කු -මකර
ච - කුම්භ
කේ - මේශ
ගු - වෘෂභ (B/G/C/B- 170/02)

1981-බොදු දුරාව, මාතර පුද්ගලික මූල්‍ය සමාගමක විධායක ශ්‍රේණියේ තනතුරක් දරණ මොහු රජයේ රැකියාවක් ඇති රූමත් කාන්තාවක් සොයයි.නව නිවසක් මොහුට හිමිය.(කුලය නොසලකයි)
මොහු කටක ලග්නයේ වෘශ්චික නවාංශකයේ දෙට නැකතේ ප්‍රථම පාදයේය.
ග්‍රහ පිහිටීම ර,බු,රා -කටකයේ
ශු -සිංහ
ගු,ශ -කන්‍යා
ච - වෘශ්චික
කු - මිථුන
කේ - මකර (B/D/M/J/160/01)

1979 - .ගාල්ල බොදු සිංහල ඉඩකඩම් නිවාස හිමි ව්‍යාපාරික මෙහුට රැකියාවක් ඇති/නැති දායාද සහිත සහකාරියක් සෙයයි කුජ දෝශ සහිතයි 9 (G/B/K/275/46)

මනාලියන්

1976 - හික්කඩුව බොදු සිංහල ගේ දොර වැඩ දන්නා රූමත් මැය සොයනුයේ උගත් රැකියාවක් කරන මහත්මයෙකි. (D/N/G/472/8)

1984 - කතෝලික ගොවි රජයේ උසස්රැකියාවක් කරන වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති මැය සොයනුයේ රජයේ/පෞද්ගලික උසස් රැකියාවක් කරන වැදගත් මහත්මයෙකි.(D/N/G/472/16)

1979 - තලවතුගොඩ බොදු ගොවි ඩිප්ලෝමාධාරී පෙරපාසල් ගුරු මැය සොයනුයේ ස්ථිර ආධායම් ඇති මහත්මයෙකි. (D/N/G/ 472/15)

1974 - මාතර බොදු ගොවි පවුල් සෞඛ්‍ය නළධාරී මැය සෙයනුයේ ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් ඇති මහත්මයෙකි. (Ks/D/G/501/9)

1984 - දෙහිවල බොදු ගොවි රජයේ රැකියාවක් කරන මැය නීතියෙන් දික්කසාද වීඇත. අවු.05 දරුවෙකු ඇති මැය සෙයනුයේ ආදරය හදුනන වැදගත් මහත්මයෙකි.(B/G/250/3)

1979 - මීගොඩබොදු ගොවි වරලත් ගණකාධිකාරී උපාධිධාරී පෞද්ගලික ආයතනයක ගණකාධිකාරී වරියක් ලෙස සේවය කරන මැය සොයනුයේ උගත් තම සුදුසුකම් වලට ගැලපෙන සහකරුවෙකි. (D/N/G/501/8)

1980 -බොදු ගොවි මාතර දැනට සිංගප්පූර් රජයේ සමාගම් කීපයක කළමණාකාරීත්වය දරණ මැය සොයනුයේ පරිගණක අංශයෙන් උපාධිය හදාරා ඇති සාමාන්‍ය පවුලක දුසිරිතෙන් තොර මහත්මයෙකි.අදාල සමාගමේ පරිගණක අංශයේ රැකියාවක් ලබා ගතහැකි අතර එහි පදින්චියට කැමති විය යුතුයි.කුජ 7ට ගැල‍පෙන (K/D/G /242/8)

1985 -බොදු ගොවි මාතර රූපලාවන්‍ය කටයුතු වල නියැලෙන විශාල දායාද සහිත මැයට සොයනුයේ ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් ඇති රජයේ රැකියාවැති හෝ ව්‍යාපාරික දුසිරිතෙන් තොර මහත්මයෙකි. (D/N/G/360/6)

1982,1987 - මාතර බොදු දුරාව වෛද්‍ය සහ ජත්‍යන්තර රෝහලක හෙදි මොවුන් දෙදෙනාට මොවුන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටමට ගැලපෙන විනීත ගුණගරුක සහකරුවන් දෙදෙනෙක් සොයයි.(D/N/G/345/4,5)

1977 - පෑලියගොඩ බොදු ගොවි නිවසේ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන මැයට අවු.8 ක දියනියක් ඇත. මැය සොයනුයේ තම නිවසේ නැවතීමට කැමති ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් ඇති මහත්මයෙකි.( D/N/G/345/3)

‍1972 - ගාල්ල බොදු ගොවි කොළඹ තමාටම හිමි ඇගලුම් ආයතනයක් ඇති මැය සොයනුයේ 50 ට අඩු ව්‍යාපාරයක් හෝ රැකියාවක් ඇති මහත්මයෙකි.(D/N/G/345/2)

1984 -කොළඹට නුදුරු CIMAඋපාධිධාරී ගණකාධිකාරීවරියකි .බැංකු ,කළමණාකාර, ගණකාධිකාරී, ඉන්ජිනේරු අයකු සොයයි.හදහන් දෝශ නැත (K/W/G/204/28)

1987 - කොළඹ පෙරපාසල් ගුරු අගනුවරට නුදුරින් විශාල නිවසක් හා ඉඩමක් හිමිය.කුජ 7 ට ගැලපෙන එකක් විය මුතු අතර ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් ඇති වැදගත් මහත්මකු සොයයි (K/W/G/204/22)

1974-බොදු සිංහල අම්බලන්තොට දික්කසාදයි.හොද සහකරුවෙක් සොයයි.බේද නොසලකයි. මැය මකර ලග්නයේ කන්‍යා නවාංශනයේය. කුජ 7ට ගැලපෙන ,වෛදව දෝෂ තිබෙන එකක් විය යුතුයි. (K/A/D/15/07)

1979 -බොදු කරාව දකුණේ අධිකරණයක ස්ටෙනෝ ග්‍රැfප මැයට සොයන්නේ සථිර රැකියාවක් ඇති මහත්මයෙකි.මාතර වැලිගම අතර ප්‍රධාන පාරට මුහුණ ලා කෝටි 3 කට අදික වටිනාකමකින් යුත් නිවසක් මැයට හිමිය.මැය වෘෂභ ලග්නයේ වෘෂභ නවාංශකයේ රෙහෙන නැකතේ 4වන පාදයේය
ග්‍රහපිහිටීම - ච - වෘෂභ
කු,ගු,රා - සිංහ
ශ - කන්‍යා
ර - තුලා
බු,ශු - වෘශ්චික
කේ - කුම්භ (B/K/M/J/200/1)

1980 - බොදු ගොවි ගාල්ල නගරය ආසන්නයේ පදිංචි ගුරුවරියකි. වටිනා නිවසක් සමග ගෘහ උපකරන හිමිය.ස්තිර රැකිවක් කරන වැදගත් මහත්මයෙක් සොයයි
මැය ධනු ලග්නයේ කන්‍යා නවාංශකයේ විසා නැකත හිමි 1 පාදයයි.
ග්‍රහ පිහිටීම ශු - මකර
ර,කු,බු -කුම්භ
කේ - මේ
ගු - වෘෂ
ච,ශ,රා - තු (B/G/G/T/205/3)

1974 - බොදු ගොවි තංගල්ල පදිංචි තංගල්ල නගරයේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක සේවය කරන මැය ගුරුවරියකි . ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක් ඇති දුසිරිතෙන් තොර මහත්මයෙක් සොයයි.කුල බේද නොසලකයි.
මැය මේෂ ලග්නයේ තුලා නවාංශකයේ රේවතී නැකතේ 2වන පාදයයි.
ග්‍රහ පිහිටීම - ර,බු,කු,කේ -මේ
ගු,ශු -වෘෂ
ශ,රා -තුලා
ච -මීන (B/G/T/235/4)

1995- බොදු දුරාව මාතර අ.පො.ස (සා/පෙ) දක්වා උගත් ගේදොර පාලනය මැනවින් දන්නා මැය ස්ථිර ආදායම් මාර්ගයක්ඇති 25ක පමන වයස ඇති අයකු සොයයි.
මැය මිතුන ලග්නයේ මේෂ නවාංශකයේ දෙනට නැකතෙ 4වන පාදයයි
ග්‍රහ පිහිටීම - ශ,රා -තුලා
ච -වෘෂ්
ර,බු,කේ,කු,ශු -මේ
ගු -වෘෂ (B/G/H/ 241/4)

1978 - බොදු ගොවි මතුගම ආයුර්වේද සහයක නවීන වාහනයක් හිමි මැයට සුදුසු සහකරුවෙකු සොයයි. මැය කටක ලග්නයේ මකර නවාංශකයේ පුවසල නැකතේ දෙවන පාදය වේ. ගුහ පිහිටීම - ගු - කටක .ර ,ශ , බු - සිංහ - රා . කන්‍යා - කු , ශු - තුලා - ච - ධනු - කේ - මීන (B/G/M/224/10)

To be informed of the latest articles, subscribe:
Comment on this post
I
+94775457252
Reply
I
Manaliyak soyanawa
Reply
C
Hi
Reply
C
0097477300518
K
(B/G/250/3) please call me 0097466269337
Reply
K
D/N/G/345/3 please msg me 0097466269337
Reply